Förtydligande angående Zyklonens Rodeo Girls ögonlysning.

 

I samband med ögonlysning i jan 2012 fick "Terri" bedömningen

 

Katarakt partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas

Veterinär  Björn Ekesten ville dock att hon skulle lysas om för att klargöra  huruvida detta skulle påverka henne som individ, samt såklart hennes avkommor.

 

I går 2012-07-04 gjordes detta.

Resultatet blev

 

Katarakt partiell cortex främre, lindrig  ( Troligtvis ärftlig )

En nukleär katarakt Icke ärftlig

Distichiasis

 

Förklaring:

Ej medfödda katarakter.

 Katarakt eller grå starr är en grumling i ögats lins.

Katarakt kan orsakas av många yttre och inre störningar i ögat

men ur avelssynpunkt är det bara de medfödda och misstänkt ärftliga varianterna som är av intresse

En partiell katarakt omfattar däremot bara en del av linsen.
Linsens två huvuddelar är nukleus, kärnan, som är den inre delen och cortex,
barken, som omger kärnan på sidorna och framåt, bakåt, uppåt och neråt.

En nukleär katarakt är en katarakt i kärnan. Nukleär katarakt delas inte in i några undergrupper

Dessa förändringar i ögonen uppkommer MYCKET ofta på hundar mellan 7-8 år ( ”Terri” är drygt 7 vid bägge lysningstillfällena)

Och är således (enligt veterinär Björn) ÅLDERSRELATERADE

Individen kommer aldrig att påverkas, se sämre eller bli blind.

(Forskning angående detta förekommer mycket på bl.a Flat Coated Retriver Se deras RAS)

 

Distichiasi Innebär innåtväxande ögonhår

 

 

Främre Y-sömskatarakt är vanligen inget avelshinder; parning med fri individ rekommenderas. 

Således råder inga problem varken för ”Terri” som individ, hennes syskon eller avkommor!!!!!!

 

 

Referens:

Ekesten Björn ECVO-diplomate
SLU - Institutionen för kliniska vetenskaper
750 07 UPPSALA
Tel 018-671 368

 

Övriga frågor, åsikter eller annat besvaras mer än gärna av antingen Björn Ekesten eller mig